Borstad mässing

Vanligast är att mässing består av 65 % koppar och 35 % zink och kan såväl gjutas som svarvas, fräsas och lödas.

Den går även att svetsa, men det är ovanligt. På grund av sin gulbruna färg kan den ibland sammanblandas med guld.

Färgen på mässing eller andra zink-kopparlegeringar varierar med kopparhalten. Färgen är gul då kopparhalten ligger mellan 49 och 76 %. Över detta blir färgen gulröd, och över 87 % börjar färgen likna kopparens. Under 50 % koppar övergår metallen till att bli vit, för att vid ytterligare sänkning bli gråaktig.

Mässing med hög kopparhalt är en variant av malm och används till konstföremål, t.ex. ljuskronor.