Så gör du ett original till en specialskylt hos Skyltdax.se

Detta är en lathund till hur man skapar ett original för en specialbeställning hos Skyltdax.se i Adobe Illustrator.

Dokumentets storlek måste vara 1:1.

En skylt med måtten 250 x 90 mm ska alltså ha en dokument-storlek som har de måtten.

2. Ramar runt motivet

För att mjukvaran till gravyrmaskinen ska kunna placera och skala motivet rätt på ytan måste en färgplatta med ram läggas i samma storlek som arbetsytan.

Dvs. en platta i 250x90mm med 1 pt tjock ram.

3. Motivet ska levereras i svart/vit och som banor

För att mjukvaran till gravyrmaskinen ska kunna gravera motivet ska all text och grafik ”plattas” till och göras till banor.

OBS! I vissa fall måste logotyper plattas till ytterligare, plattor som inte är en form och har kurvor som överlappar kan tolkas fel och bilda ränder i gravyren eller få mjukvaran att bete sig konstigt. Dvs. se till att motivet är så ”platt” som möjligt.

4. Matris för håltagning

Om skylten ska ha hål måste hålens position mätas ut och markeras. Viktigt är att placeringen stämmer överens med den riktiga placeringen av hålen. Skriv gärna in måtten i dokumentet.

Vi använder oss av konceptet CC när vi skriver mått för hål. CC står för Center TO Center, och är alltså måttet mellan mitten på hål, till mitten på hål. CC skrivs med det översta måttet först, och kortsidans mått sist, dvs. 180 x 60 mm. Anledning till CC är att inte alla skyltar får exakt det mått som står i specifikationen, det kan skilja en mm här och där. Men med CC så ser vi till att hålen alltid stämmer exakt, oavsett hur stor skylten är på bredden och höjden.

4.1. Kommentarer i dokument

Ev. kommentarer till produktionen kan skrivas i blå färg i dokumentet. De tas bort i maskinen.

5. Spara som PDF

Skyltdesign ska levereras till Skyltdax som PDF. Döp gärna din fil med information om kund, storlek på skylten och gärna det datum som filen skapades.

Skicka sedan filen till tillsammans med information om material och storlek, och faktura- och leveransadress till info@skyltdax.se